Dự án đã thực hiện

Trường THPT Bát Xát - Năm 2016
Liên hệ

Trường THPT Bắc Hà - Năm 2016
Liên hệ

Trường THPT Bảo Yên - Năm 2016
Liên hệ

Trường THPT Văn Bàn 3 - Năm 2016
Liên hệ

Trường THPT Bảo Thắng - Năm 2017
Liên hệ

Trường Chuyên TP Lào Cai - Năm 2017
Liên hệ

Trường Tiểu Học Mỹ Lương - Chương Mỹ - Năm 2017
Liên hệ

Hoàn thành lắp bộ bàn ghế bán trú cho Trường Tiểu Học Mỹ Lương - Chương Mỹ