BHS - 05AK

Thương hiệu :

Liên hệ

-  KT bàn : D1200 x R500 x C630-750mm

- KT ghế  :  D120 x R220 x C370-410mm

- Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện dày một ly

- Mặt bàn ,mặt ghế bằng ghế MDF 18mm phủ Melamine nhập ngoại