Bàn ghế học sinh

BHS - 01AK

Liên hệ
BHS - 01AK
Liên hệ

- KT bàn : D1200 x R500 x C630-750mm - KT ghế : D120 x R220 x C370-410mm - Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện...

BHS - 02AK

Liên hệ
BHS - 02AK
Liên hệ

KT bàn : D1200 x R500 x C630-750mm - KT ghế : D120 x R220 x C370-410mm - Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện dày một ly - Tựa...

BHS - 03AK

Liên hệ
BHS - 03AK
Liên hệ

KT bàn : D1400 x R450/900 x C630-750mm - KT ghế : D120 x R220 x C370-410mm - Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện dày một ly - Mặt...

BHS - 04AK

Liên hệ
BHS - 04AK
Liên hệ

KT bàn : D1200 x R500 x C630-750mm - KT ghế : D120 x R220 x C370-410mm - Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện dày một ly - Tựa R150...

BHS - 05AK

Liên hệ
BHS - 05AK
Liên hệ

KT bàn : D1200 x R500 x C630-750mm - KT ghế : S360 -400 x R340-360 x370-410mm. Tựa C170 x R340-360mm - Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện dày một...

BHS - 06AK

Liên hệ
BHS - 06AK
Liên hệ

BHS - 07AK

Liên hệ
BHS - 07AK
Liên hệ

BHS - 08AK

Liên hệ
BHS - 08AK
Liên hệ

BHS - 09AK

Liên hệ
BHS - 09AK
Liên hệ