Bàn ghế học sinh

BHS - 01AK

Liên hệ
BHS - 01AK
Liên hệ

BHS - 02AK

Liên hệ
BHS - 02AK
Liên hệ

KT bàn : D1200 x R500 x C630-750mm - KT ghế : S360 -400 x R340-360 x370-410mm. Tựa C170 x R340-360mm - Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện dày một ly ....

BHS - 03AK

Liên hệ
BHS - 03AK
Liên hệ

KT bàn : D1200 x R500 x C630-750mm - KT ghế : S360 -400 x R340-360 x370-410mm. Tựa C170 x R340-360mm - Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện dày một ly...

BHS - 04AK

Liên hệ
BHS - 04AK
Liên hệ

BHS - 05AK

Liên hệ
BHS - 05AK
Liên hệ

-  KT bàn : D1200 x R500 x C630-750mm - KT ghế  :  D120 x R220 x C370-410mm - Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện dày một ly - Mặt bàn ,mặt ghế bằng ghế...

BHS - 06AK

Liên hệ
BHS - 06AK
Liên hệ

KT bàn : D1200 x R500 x C630-750mm - KT ghế : D120 x R220 x C370-410mm - Khung bằng thép hộp (25x50 ,25x25 ,20x20) sơn tỉnh điện dày một ly - Tựa R150 x...

BHS - 07AK

Liên hệ
BHS - 07AK
Liên hệ

BGV - 08AK

Liên hệ
BGV - 08AK
Liên hệ

BGV - 09AK

Liên hệ
BGV - 09AK
Liên hệ

BMT -58AK

Liên hệ
BMT -58AK
Liên hệ

BMT -59AK

Liên hệ
BMT -59AK
Liên hệ

BMT -63AK

Liên hệ
BMT -63AK
Liên hệ